Portrét

Od vynálezu fotografie patrí klasický portrét k najpopulárnejšim vyjadrovacím prostriedkom. Fotografické zozbrazenie seba samého dáva okrem iného príležitosť k obdarovaniu blízkeho človeka.
 
Cena:  30,- €  (30+ záberov. Výber 5 - 10 ks 10x15 cm + ostatné zábery v digitálnej forme)
             50,- €  (50+ záberov. Výber 10 - 12 ks 13x18 cm + ostatné v digitálnej forme)
             75,- €  (70+ záberov. Úprava v PS. Výber 20 ks 15x20 cm + ostatné v digitálnej forme)
           100,- €  (umelecký portrét, podľa individuálnych potrieb a podmienok po osobnom dohovore)