Vizážistka a kaderníčka

K našim službám patrí aj zabezpečenie vizážistky a kaderníčky.
 
Cena:                                            make-up:  27,- €
                                                               vlasy: 20,- €