Portrét

Od vynálezu fotografie patrí klasický portrét k najpopulárnejšim obrazovým vyjadrovacím prostriedkom. Fotografické zozbrazenie seba samého dáva okrem iného príležitosť k obdarovaniu blízkeho človeka.
 
Cena:  10,-€   (6 záberov. Výber 1-3 ks upravených v digitálnej forme)
             30,- €  (30+ záberov. Výber 5 - 10 ks upravených v digitálnej forme)
             50,- €  (50+ záberov. Výber 10 - 12 ks upravených v digitálnej forme)
             75,- €  (70+ záberov. Výber 20 ks upravených v digitálnej forme)
           100,- €  (umelecký výtvarný portrét, po osobnom dohovore)