Rodinná fotografia

Pri rodinnom fotografovaní je doležitá informácia, či bude v skupine fotografujúcich sa aj malé dieťa. V tom prípade je dôležitá aj prítomnosť ďalšej osoby, ktorú dieťa pozná.
100+ záberov. Výber 12 upravených záberov.
 
Cena: 50.- €